• NOWY PPORT I WWSTERPLATTE NA  DAWNEJ POCZTÓWCE
    NOWY PPORT I WWSTERPLATTE NA DAWNEJ POCZTÓWCE

    Publikacja prezentująca Gdańsk utrwalony na starych widokówkach.

    Read More